fb link +420 731 171 312
horskyhotelkycerka@gmail.com

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Údaje získané prostřednictvím komunikačních formulářů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Horský hotel Kyčerka veškeré takto získané údaje užívá výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Horský hotel Kyčerka v Velkých Karlovicích hodnocení
oyster perpetual pearlmaster 29 replica reddit has accomplished the level of the masterpiece.exact vapesshops is able to meet the requirements among engineering,sports as well as business.